Přeskočit na obsah

Elektroterapie

Elektroterapie je osvědčená a efektivní forma léčby bolesti a svalové stimulace. Zlepšuje prokrvení podkožních a hlubších tkání, upravuje aferentní informace vyšších etáží nervového systému a pomáhá tak nastartovat autoreparační mechanizmy, jejichž normální činnost je z důvodu poruch funkčních či strukturálních narušena.

Při formě kontaktní elektroterapie je proud do organizmu přiváděn přes kůži prostřednictvím elektrod, kdy je ošetřovaný segment součástí obvodu. Hlavní účinek elektroléčby spočívá v optimálně zvoleném terapeutickém ovlivnění symptomů a dysfunkcí, zejména pohybové soustavy. Na základě kvalitního komplexního vyšetření určí lékař nejvhodnější typ elektroterapie.

alt-text

Disponujeme
nejmodernějšími
elektropřístroji

V naší rehabilitační ambulanci disponujeme nejmodernějšími elektropřístroji a pacientům či klientům aplikujeme různé formy elektrických proudů v rámci rehabilitačního plánu podle požadovaného účinku.

Nabízíme například IF proudy, Diadynamic, Träbertovy proudy, TENS proudy, MIP, elektrostimulaci a elektrogymnastiku. Účinky těchto proudů jsou především analgetické, myorelaxační, antiedematózní či myostimulační. Dále využíváme kombinovanou terapii, při které dochází k propojení elektroterapie a mechanoterapie (UZ). Jedná se o nejefektivnější metodu na ošetření svalových spazmů a spoušťových bodů – tzv. triggerpoints.

Obecné indikace elektroterapie:

 • bolesti zad a šíje – vertebrogenní potíže
 • bolesti kloubů – artróza, artritida
 • bolesti šlach a úponů- tenisový a oštěpařský loket, syndrom karpálního tunelu, zmrzlé rameno, atd.
 • pooperační a poúrazové stavy – distorze, kontuze
 • poruchy prokrvení a zhoršený tkáňový metabolismus
 • obrny periferních nervů (parézy)
 • jiné indikované stavy

 

Obecné kontraindikace elektroterapie:

 • horečnaté stavy jakékoliv etiologie
 • pacienti s implantovaným kardiostimulátorem
 • kovové předměty v dráze proudu
 • jizvy nebo čerstvá poškození kožního krytu
 • celková kachexie jakékoliv etiologie
 • gravidita
 • primární ložiska TBC, primární tumory
 • poruchy citlivosti v místě aplikace
 • manifestní kardiální nebo respirační insuficience