Přeskočit na obsah

Individuální odborná terapie

Fyzioterapie je dynamický zdravotnický obor zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Fyzioterapeut svými odbornými a specifickými prostředky zasahuje tam, kde jsou pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce ohroženy procesem stárnutí, zraněními, nemocemi nebo vrozenými vadami.

Prostřednictvím fyzioterapeutických metod a technik cíleně ovlivňujeme funkce pohybového systému, interních orgánů i psychiku. Proto klademe důraz na mezioborové propojení s lékařskými obory nejen v oblasti ortopedie, gynekologie, neurologie a obecné rehabilitace, ale také v rámci interního lékařství a psychoterapie.

Úleva pro každého

Odbornou fyzioterapii a rehabilitaci nabízíme pacientům všech věkových kategorií, včetně dětí. Zaměřujeme se na léčbu poúrazových, pooperačních či bolestivých stavů pohybového aparátu, tj. neurologická, ortopedická, traumatologická, interní a gynekologická onemocnění, a také na léčbu skolióz a vadného držení těla. Pomůžeme Vám s ergonomií vašeho pracovního prostředí a s úpravou patologických návyků a pohybových stereotypů. Fyzioterapeuti v TGA Medical s. r. o. disponují mnoholetou praxí a širokou škálou akreditovaných kurzů.

Metody využívané při individuálních cvičeních:

  • DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace)
  • Bobath koncept
  • měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů
  • kinesiotaping, senzomotorický trénink
  • aktivace hlubokého stabilizačního systému na BOSU
  • technika míčkování podle Zdeny Jebavé
  • senzomotorická stimulace a cvičení na velkém míči
  • SMS (stabilizační a mobilizační systém páteře)
  • temporomandibulární dysfunkce